Ad Code

FxPro: Giá sản xuất của Hoa Kỳ xác nhận xu hướng giảm phát

 Giá sản xuất của Hoa Kỳ giảm mạnh hơn dự kiến, có khả năng củng cố lập luận ôn hòa tại Fed. Trong tháng 5, PPI giảm 0,3% so với tháng trước, nhiều hơn mức 0,1% dự kiến và chỉ số này tăng khiêm tốn 1,1% so với cùng kỳ sau khi tăng 2,3% một tháng trước đó.

PPI cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng trước và 2,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hàng năm thấp hơn 3,2% một tháng trước đó và 2,9% dự kiến.

Trái ngược với CPI cơ bản, PPI cho thấy sự trở lại của con số lạm phát mong muốn, với tốc độ tăng giá hàng tháng nằm trong mục tiêu của Ngân hàng Trung ương.

Nếu không có thị trường lao động mạnh mẽ và nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ, thì sự phát triển của giá sản xuất nên được coi là một chỉ số hàng đầu cho CPI. Tuy nhiên, trong một môi trường việc làm đầy đủ, các nhà bán lẻ có thể sử dụng tình huống này để hỗ trợ lợi nhuận của họ bằng cách chứng minh điều đó bằng cách tăng chi phí lãi vay.

Sự cân bằng giữa các lực lượng khác nhau có thể dẫn đến một quỹ đạo lạm phát tiếp tục đi xuống nhưng con đường dài hơn để đạt được mục tiêu 2% từ Fed.