Ad Code

FxPro: Kinh tế Mỹ sắp suy thoái

Số liệu hoạt động kinh doanh PMI tuần này yếu hơn nhiều so với dự kiến, phản ánh tác động của việc thắt chặt tiền tệ mạnh nhất trong hơn 40 năm đối với nền kinh tế.

Dữ liệu ngành dịch vụ của ISM thu hút nhiều sự quan tâm nhất từ những người tham gia thị trường vì nó đại diện cho lĩnh vực rộng nhất của nền kinh tế. Chỉ số này đã giảm từ 55,1 xuống 51,2 trong tháng 3, so với kỳ vọng giảm xuống 54,3. Các chỉ số trên 50 phản ánh sự gia tăng hoạt động tổng thể, nhưng tốc độ mở rộng đã chậm lại đáng kể sau khi tăng vào tháng Giêng và tháng Hai.

Chỉ số bị kéo bởi lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh: Thành phần đơn đặt hàng xuất khẩu giảm 18 điểm, trong khi thành phần Đơn đặt hàng mới mất 10,4 điểm. Chỉ thành phần hàng tồn kho tăng, nhưng đây là một dấu hiệu tích cực đáng ngờ vì nó có thể phản ánh tình trạng dự trữ quá mức khi nhu cầu giảm. Và giả thuyết này được hỗ trợ bởi sự sụt giảm mạnh trong các đơn đặt hàng mới.

Trước NFP, chúng tôi cũng xem xét thành phần việc làm, ở mức 51,3 cũng đang tranh giành lãnh thổ tăng trưởng.

Chỉ số sản xuất ISM được công bố vào đầu tuần đã vẽ nên một bức tranh thậm chí còn ấn tượng hơn, giảm xuống mức thấp nhất gần ba năm là 46,3, với thành phần việc làm ngày càng đi sâu vào lãnh thổ thu hẹp.

Cả hai chỉ số đều yếu hơn nhiều so với dự kiến, cũng như ước tính PMI Toàn cầu của S&P. Dữ liệu như vậy không cung cấp tín hiệu tích cực trước NFP vào thứ Sáu.