Ad Code

FxPro: Tam giác dầu thô

 Dầu đảo chiều mạnh từ tăng sang giảm vào thứ Ba, mất khoảng 6,5% và dưới 75 USD/thùng dầu WTI. Sự đảo ngược hoàn toàn phù hợp với mô hình tam giác thuôn nhọn, với khoảng lùi từ đường biên trên vào đầu tuần xuống đường biên dưới. Một cú hích từ mức hiện tại sẽ cho phép dầu nhanh chóng quay trở lại mức 80 đô la. Tuy nhiên, việc phá vỡ xuống dưới mức thấp cục bộ trước đó ở mức 74 đô la sẽ báo hiệu một lối thoát khỏi mô hình hợp nhất.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, dầu đã hình thành một tam giác với trọng tâm là 77 đô la (mức thấp cục bộ của tháng 9 và tháng 11) và phạm vi giao dịch đang dần thu hẹp. Dầu đang cân bằng thành công tin tức về việc cắt giảm sản lượng và thị trường lao động mạnh mẽ (tích cực) với việc thắt chặt tiền tệ và các dấu hiệu nhu cầu giảm.

Nhìn vào các biểu đồ cho thấy rằng dầu hiện đang chọn con đường phía trước. Một sự đảo chiều đi lên từ các mức hiện tại có thể là phần mở đầu cho việc quay trở lại mức 80 đô la tương đối nhanh chóng.

Mức đóng cửa dưới $74,5 sẽ báo hiệu sự phá vỡ mô hình hợp nhất của những tháng gần đây. Việc xác nhận tín hiệu giảm giá sẽ đi kèm với mức giảm xuống dưới $74,0, gần với mức giá dầu bật lên vào tháng Hai. Trong trường hợp đó, dầu sẽ đối mặt với một con đường suôn sẻ đến 62-63 đô la vào cuối nửa đầu năm.