Ad Code

FxPro: Sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ khiến thị trường hoảng sợ

 Kể từ cuối tháng trước, sự phụ thuộc ngược của các chỉ số chứng khoán chính vào dữ liệu của Hoa Kỳ đã trở nên rõ ràng hơn. Sau sự ngạc nhiên tích cực của báo cáo việc làm tháng 11 (được gọi là 'dữ liệu cứng'), thị trường đã nhận được một đợt 'dữ liệu mềm' tốt hơn mong đợi.

Chỉ số phi sản xuất ISM tăng từ 54,4 lên 56,5, so với kỳ vọng giảm trung bình xuống 53,5. PMI Dịch vụ của Markit cho tháng 11 đã được nâng cấp từ 46,1 lên 46,2 trong lần đọc cuối cùng. Sự khác biệt tích cực giữa kỳ vọng và thực tế giải thích sức mạnh của động thái này.

Nhưng chúng tôi cũng chú ý đến mức danh nghĩa thấp của các chỉ số trên. PMI dịch vụ đã ở trong vùng suy giảm trong năm tháng qua. ISM phi sản xuất đang ở gần mức thấp nhất kể từ cuối năm 2019 nếu chúng ta loại trừ mức giảm trong lần khóa đầu tiên do covid-19 gây ra. Thành phần việc làm của chỉ số ISM đã dao động gần mức 50 trong mười tháng qua, điều này cũng gây ra sự thận trọng.

Mặc dù giao dịch "càng tệ, càng tốt" có thể có ý nghĩa trong ngắn hạn, nhưng một nền kinh tế mạnh sẽ mang lại lợi ích cho thị trường trong dài hạn. Điều này đặc biệt đúng nếu chúng ta thấy lạm phát giảm dần song song. Và đó chính xác là trường hợp hiện nay ở Mỹ, nơi giá xăng dầu đã trở lại mức của đầu năm.