Ad Code

FxPro: Các biện pháp phong tỏa do Covid cản trở thương mại của Trung Quốc

  Tháng trước, các biện pháp phong tỏa khắc nghiệt của Trung Quốc đã tác động tiêu cực đến hoạt động ngoại thương. Xuất khẩu giảm 8,7% so với cùng kỳ; nhập khẩu giảm 10,6% YoY. Các nhà kinh tế, trung bình, đã mong đợi một nửa tốc độ suy giảm. Thặng dư thương mại giảm xuống còn 69,84 tỷ đô la trong tháng 11 từ 85,15 tỷ đô la một tháng trước đó và yếu hơn nhiều so với mức 79 tỷ đô la dự báo.

Nhìn chung, các số liệu không phải là thảm họa. Cộng dồn trong hơn 11 tháng, xuất khẩu tăng 9,1% và nhập khẩu tăng 2%, đánh dấu sự chững lại nhưng chưa phải là suy giảm. Đây là mức giá cao của việc hạn chế đi lại chặt chẽ, nới lỏng nhẹ nhàng trong những tuần gần đây. Việc nới lỏng những hạn chế này giống như một mối quan tâm đối với nền kinh tế chứ không phải là một sự nhượng bộ đối với những người biểu tình.

Ngoại thương của Trung Quốc giảm trong tháng 11 cũng nên được coi là một dấu hiệu cho thấy mức độ thắt chặt tiền tệ và mức độ nghiêm trọng của giá năng lượng ở châu Âu đang gây tổn hại cho nền kinh tế. Đối với thị trường, những dữ liệu như vậy là một lý do mới để giảm khẩu vị rủi ro, điều mà chúng ta thấy vào đầu ngày thứ Tư. Ngoài ra, kể từ đầu tuần, đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài đã ổn định ngay dưới mức 7,0 đổi một đô la sau khi tăng ấn tượng 5,5% trong tháng 11.

Lô dữ liệu được công bố có thể được theo sau bằng cách nới lỏng hơn nữa chính sách không covid để tránh kìm hãm nền kinh tế một cách không cần thiết. Tuy nhiên, cũng có khả năng chúng ta sẽ thấy chính sách tiền tệ nới lỏng hơn nữa (tốt cho chứng khoán và xấu cho đồng Nhân dân tệ).