Ad Code

Cuộc chiến giành xu hướng trong Nasdaq100

Sau khi mất hơn 2,4% vào thứ Ba, chỉ số Nasdaq100 đã quay trở lại mức mà nó bắt đầu từ tháng Hai, gần 12000. Ngoài mức tròn đẹp, đường trung bình động 200 ngày và ngưỡng kháng cự cục bộ từ tháng 11 và tháng 12 cũng tập trung tại đây và bây giờ có thể có cơ hội trở thành hỗ trợ địa phương. Hơn nữa, mức thoái lui từ 12900 thể hiện mức thoái lui 61,8% của đợt phục hồi từ mức thấp nhất trong tháng 1 lên mức cao nhất vào đầu tháng 2.

Tệ hơn nữa, đà tăng kể từ đầu năm đã cạn kiệt khi tiến gần đến mức 61,8% của mức giảm từ mức cao nhất vào tháng 11 năm 2021 xuống mức thấp nhất vào tháng 10 năm 2022.

Sự kết hợp của các cấp độ kỹ thuật chính này cho thấy chúng ta đang ở trong một trận chiến xu hướng quan trọng có thể định hình thị trường trong nhiều tuần và nhiều tháng.

Phần lớn bây giờ nằm trong tay các chính trị gia. Họ có thể tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế để hạ nhiệt lạm phát, hoặc họ có thể nới lỏng sự kìm kẹp và lựa chọn cách tiếp cận chờ xem, hy vọng đã có đủ.

Cho đến nay, đã có sự khác biệt đáng kể giữa ý định của các cơ quan tiền tệ và định giá thị trường tiền tệ và hoạt động của thị trường chứng khoán, hoạt động tốt hơn mong đợi trong những trường hợp như vậy. Như mọi khi, thị trường biết trước điều gì đó hoặc quá lạc quan và sẽ thất vọng nặng nề trong những ngày tới. Động lực của Nasdaq100 kể từ nửa cuối tuần trước cho thấy kịch bản thứ hai.