Ad Code

FxPro: USD/CAD Trong ngày Có thể giảm 7-27 PIPS xu hướng giảm chiếm ưu thế.

 Pivot: Xoay vòng: 1.3395

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế bán dưới 1,3395 với mục tiêu là 1,3330 & 1,3310 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 1,3395 tìm kiếm xu hướng tăng hơn nữa với mục tiêu là 1,3410 & 1,3430.

Nhận xét:

Chỉ số RSI cho thấy đà đi xuống.