Ad Code

FxPro.com : USD/CHF Trong ngày Có thể tăng 17-42 PIPS xu hướng tăng chiếm ưu thế.

  Xoay vòng: 0,9395

Sở thích của chúng tôi:

Các vị trí mua trên 0,9395 với các mục tiêu ở mức 0,9435 & 0,9460 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Dưới 0,9395 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với 0,9375 & 0,9355 làm mục tiêu.

Bình luận:

Chỉ báo RSI được trộn lẫn để tăng giá.