Ad Code

FxPro.com: NZD/USD trong ngày Có thể tăng 54-81 PIPS, xu hướng tăng chiếm ưu thế miễn là 0,6265 là hỗ trợ

 Điểm mấu chốt của chúng tôi là 0,6265.

Sở thích của chúng tôi:

Xu hướng tăng chiếm ưu thế miễn là 0,6265 là hỗ trợ.

Kịch bản thay thế:

Sự phá vỡ nhược điểm của 0,6265 sẽ yêu cầu 0,6220 và 0,6193.

Bình luận:

Chỉ báo RSI nằm trên vùng trung lập tại mức 50. Chỉ báo MACD nằm trên đường tín hiệu và dương. Cấu hình là tích cực. Hơn nữa, giá đang giao dịch trên cả đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 0,6286 và 0,6284).