Ad Code

FxPro: USD/JPY Trong ngày Có thể giảm 44-94 PIPS hợp nhất tại chỗ.

  Xoay vòng: 134,05

Sở thích của chúng tôi:

Các vị trí bán dưới 134,05 với các mục tiêu ở mức 133,20 & 132,70 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 134,05 tìm kiếm xu hướng tăng hơn nữa với mục tiêu là 134,50 & 134,75.

Bình luận:

Miễn là 134,05 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá dao động với xu hướng giảm giá.