Ad Code

FxPro: USD/CHF trong ngày Có thể giảm 20-35 PIPS dưới áp lực.

  Xoay vòng: 0,9295

Sở thích của chúng tôi:

Các vị trí bán dưới 0,9295 với các mục tiêu ở mức 0,9240 & 0,9225 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 0,9295 tìm kiếm xu hướng tăng hơn nữa với mục tiêu là 0,9315 & 0,9330.

Bình luận:

Miễn là 0,9295 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá dao động với xu hướng giảm giá.