Ad Code

FxPro: USD/CHF trong ngày Có thể giảm 12-42 mức kháng cự chính của PIPS tại 0,9405.

  Xoay vòng: 0,9405

Sở thích của chúng tôi:

Các vị trí ngắn dưới 0,9405 với các mục tiêu ở mức 0,9340 & 0,9310 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 0,9405 tìm kiếm xu hướng tăng hơn nữa với mục tiêu là 0,9430 & 0,9460.

Bình luận:

Miễn là 0,9405 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá dao động với xu hướng giảm giá.