Ad Code

FxPro: USD/CAD Trong ngày Có thể tăng 34-64 PIPS tăng hơn nữa.

  Xoay vòng: 1.3540

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế mua trên 1,3540 với mục tiêu là 1,3630 & 1,3660 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Dưới 1,3540 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với mục tiêu là 1,3515 & 1,3485.

Bình luận:

Sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự tại 1,3540 đã kích hoạt khả năng tăng tốc lên 1,3630.