Ad Code

FxPro: USD/CAD Trong ngày Có thể tăng 20-50 PIPS xu hướng tăng trên 1,3410.

  Xoay vòng: 1.3410

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế mua trên 1.3410 với mục tiêu là 1.3470 & 1.3500 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Dưới 1,3410 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với mục tiêu là 1,3390 & 1,3360.

Bình luận:

Chỉ số RSI cho thấy đà tăng.