Ad Code

FxPro: USD/CAD Trong ngày Có thể tăng 15-45 PIPS xu hướng tăng trên 1.3610.

 Xoay vòng: 1.3610

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế mua trên 1.3610 với mục tiêu là 1.3680 & 1.3710 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Dưới 1,3610 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với mục tiêu là 1,3570 & 1,3530.

Bình luận:

Chỉ số RSI cho thấy đà tăng.