Ad Code

FxPro: GBP/USD Trong ngày Có thể giảm 40-60 PIPS hợp nhất.

  Xoay vòng: 1.2070

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế bán dưới 1,2070 với mục tiêu là 1,2000 & 1,1980 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 1.2070 tìm kiếm xu hướng tăng hơn nữa với mục tiêu là 1.2090 & 1.2115.

Bình luận:

Miễn là 1.2070 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá dao động với xu hướng giảm giá.