Ad Code

FxPro: EUR/USD Trong ngày Có thể giảm 26-41 mức kháng cự quan trọng của PIPS tại 1,0645.

  Xoay vòng: 1.0645

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế bán dưới 1,0645 với mục tiêu là 1,0605 & 1,0590 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 1,0645 tìm kiếm xu hướng tăng hơn nữa với mục tiêu là 1,0660 & 1,0675.

Bình luận:

Miễn là mức kháng cự tại 1,0645 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 1,0605 vẫn còn cao.