Ad Code

FxPro: AUD/USD Trong ngày Có thể giảm 8-28 PIPS hợp nhất.

 Xoay vòng: 0,6760

Sở thích của chúng tôi:

Các vị trí bán dưới 0,6760 với các mục tiêu ở mức 0,6720 & 0,6700 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 0,6760 tìm kiếm xu hướng tăng hơn nữa với mục tiêu là 0,6780 & 0,6800.

Bình luận:

Miễn là mức kháng cự tại 0,6760 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 0,6720 vẫn còn cao.