Ad Code

FxPro.com: USD/JPY Trong ngày Có thể giảm 29-69 PIPS giảm.

  Xoay vòng: 139,20

Sở thích của chúng tôi:

Các vị trí bán dưới 139,20 với các mục tiêu ở mức 138,40 & 138,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 139,20 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 139,60 & 140,00.

Bình luận:

Chỉ số RSI kêu gọi giảm.