Ad Code

FxPro.com: NZD/USD trong ngày Có thể giảm 51-75 PIPS dưới dải Bollinger dưới của nó

  Điểm mấu chốt của chúng tôi là 0,6261.

Sở thích của chúng tôi:

Nhược điểm chiếm ưu thế miễn là 0,6261 là mức kháng cự.

Kịch bản thay thế:

Trên 0,6261, hãy tìm 0,6302 và 0,6326.

Bình luận:

Chỉ báo RSI dưới 50. Chỉ báo MACD nằm dưới đường tín hiệu và âm. Cấu hình là tiêu cực. Hơn nữa, giá đứng dưới mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 0,6233 và 0,6243). Cuối cùng, NZD/USD đã xuyên thủng dải Bollinger thấp hơn của nó (0,6207