Ad Code

FxPro.com: EUR/USD Trong ngày Có thể giảm 26-51 PIPS xu hướng giảm chiếm ưu thế.

 Xoay vòng: 1.0390

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế bán dưới 1,0390 với mục tiêu là 1,0320 & 1,0295 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 1,0390 tìm kiếm xu hướng tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 1,0410 & 1,0430.

Bình luận:

Chỉ báo RSI kêu gọi một đợt giảm giá mới.