Ad Code

FxPro.com: AUD/USD Trong ngày Có thể giảm 21-41 PIPS xu hướng giảm chiếm ưu thế

 Pivot: 0,6705

Target

Các vị trí ngắn dưới 0,6705 với các mục tiêu ở mức 0,6650 & 0,6630 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 0,6705 tìm kiếm xu hướng tăng hơn nữa với mục tiêu là 0,6730 & 0,6750.

Bình luận:

Chỉ báo RSI đã phá vỡ mức 30 của nó.