Ad Code

FxPro: USD/JPY ST Có thể giảm 309-729 PIPS dưới áp lực.

 Xoay vòng: 145,65

Sở thích của chúng tôi:

Các vị trí bán dưới 145,65 với các mục tiêu ở mức 135,50 & 131,30 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 145,65 tìm kiếm xu hướng tăng hơn nữa với mục tiêu là 148,80 & 152,00.

Bình luận:

Chỉ số RSI cho thấy đà đi xuống.