Ad Code

FxPro: USD/CHF ST Có thể giảm 147-337 PIPS dưới áp lực.

  Xoay vòng: 0,9740

Sở thích của chúng tôi:

Các vị trí bán dưới 0,9740 với các mục tiêu ở mức 0,9370 & 0,9180 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 0,9740 tìm kiếm xu hướng tăng hơn nữa với mục tiêu là 0,9860 & 1,0145.

Bình luận:

Chỉ số RSI cho thấy đà đi xuống.