Ad Code

FxPro: NZD/USD ST Có thể tăng 351-526 PIPS xu hướng tăng chiếm ưu thế miễn là 0,5931 là hỗ trợ

  0,5931 là điểm mấu chốt của chúng tôi.

Sở thích của chúng tôi:

Xu hướng tăng chiếm ưu thế miễn là 0,5931 là hỗ trợ.

Kịch bản thay thế:

Dưới 0,5931, kỳ vọng là 0,5641 và 0,5469.

Bình luận:

Chỉ báo RSI nằm trên vùng trung lập tại mức 50. Chỉ báo MACD nằm trên đường tín hiệu và dương. Cấu hình là tích cực. Hơn nữa, giá cao hơn mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 0,6075 và 0,5853).