Ad Code

FxPro: Một báo cáo việc làm mạnh mẽ hỗ trợ nhu cầu về rủi ro

Theo báo cáo mới nhất của BLS, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 261 nghìn việc làm mới trong tháng 10. Những con số này vượt quá 200K dự kiến. Hơn nữa, ước tính của tháng trước đã được cải thiện đáng kể từ 288K lên 315K. Do đó, thị trường lao động tiếp tục tạo ra việc làm với tốc độ cao hơn tốc độ xu hướng là 200.000 việc làm mỗi tháng.

Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 0,4% hàng tháng, trong khi mức tăng hàng năm chậm lại từ 5,0% xuống 4,7%. Sự giảm tốc này nằm trong dự kiến. Nó chỉ ra rằng tăng trưởng việc làm và lạm phát trên mức bình thường không dẫn đến tăng trưởng tiền lương trên mức bình thường. Chúng tăng mạnh hơn nhiều vào cuối năm ngoái và đầu năm nay khi các điều kiện thị trường (từ giá cổ phiếu đến lãi suất) thân thiện hơn.

 Hơi nản lòng là tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3,5% lên 3,7%, với tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế giảm. Các phương pháp khác nhau ước tính tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp; đôi khi, chúng tạo ra kết quả khó hiểu.

Mặc dù việc công bố dữ liệu việc làm quan trọng trong những phút đầu tiên cho thấy nền tảng cơ bản cho niềm tin của Fed vào đầu tuần, nhưng Chỉ số Đô la đã mất khoảng 1% trong nửa giờ sau khi công bố. Đáng chú ý hơn nữa là phản ứng của bạc và vàng, lần lượt tăng 5% và 2% kể từ đầu ngày. Thị trường đang khao khát mua, nhưng báo cáo việc làm hiện tại khó có thể cung cấp động lực mà những người tham gia đang chờ đợi.