Ad Code

FxPro: GBP/USD Trong ngày Có thể giảm 36-76 PIPS xu hướng giảm chiếm ưu thế.

  Xoay vòng: 1.2100

sở thích của chúng tôi:

Các vị thế bán dưới 1,2100 với mục tiêu là 1,2000 & 1,1960 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 1,2100 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 1,2125 & 1,2150.

Bình luận:

Chỉ số RSI kêu gọi sự sụt giảm.