Ad Code

FxPro: GBP/JPY ST Có thể giảm 725-1068 PIPS mục tiêu 155,19

  Điểm mấu chốt của chúng tôi là 171,24.

Sở thích của chúng tôi:

Mục tiêu 155.19.

Kịch bản thay thế:

Đột phá ngược lên 171,24, sẽ yêu cầu 177,06 và 180,52.

Bình luận:

Chỉ báo RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. Chỉ báo MACD dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Chỉ báo MACD phải xuyên qua đường 0 của nó để có thể tiếp tục giảm. Hơn nữa, cặp tiền này đang giao dịch dưới mức trung bình động 20 kỳ (166,71) nhưng trên mức trung bình động 50 kỳ (165,30).