Ad Code

FxPro: EUR/USD ST Có thể tăng 260-435 PIPS xu hướng vẫn tăng.

 Xoay vòng: 1.0000

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế mua trên 1,0000 với mục tiêu là 1,0610 & 1,0785 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Dưới 1,0000 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với mục tiêu là 0,9720 & 0,9530.

Bình luận:

Chỉ số RSI cho thấy đà tăng.