Ad Code

FxPro: EUR/JPY ST Có thể giảm 529-782 PIPS, nhược điểm chiếm ưu thế miễn là 147,39 là ngưỡng kháng cự

  Điểm mấu chốt của chúng tôi là 147,39.

Sở thích của chúng tôi:

Nhược điểm chiếm ưu thế miễn là 147,39 là mức kháng cự.

Kịch bản thay thế:

Đột phá ngược lên 147,39, sẽ gọi 151,68 và 154,23.

Bình luận:

Chỉ báo RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. Chỉ báo MACD nằm dưới đường tín hiệu và âm. Cấu hình là tiêu cực. Hơn nữa, giá đứng dưới mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 144,94 và 144,18).