Ad Code

FxPro: EUR/GBP ST Có thể giảm 274-397 PIPS, nhược điểm chiếm ưu thế miễn là 0,8815 là ngưỡng kháng cự

  Điểm mấu chốt của chúng tôi là 0,8815.

Sở thích của chúng tôi:

Nhược điểm chiếm ưu thế miễn là 0,8815 là mức kháng cự.

Kịch bản thay thế:

Trên 0,8815, hãy tìm 0,9022 và 0,9145.

Bình luận:

Chỉ báo RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. Chỉ báo MACD âm và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Cấu hình là tiêu cực. Ngoài ra, giá đang giao dịch dưới cả đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 0,8693 và 0,8722).