Ad Code

Blockchain Bitcoin là gì?

 Chuỗi khối Bitcoin là sự kết hợp của Bitcoin ( BTC ) và chuỗi khối. Một người hoặc một nhóm người được gọi là Satoshi Nakamoto đã tạo ra giao thức Bitcoin vào năm 2008 để phân quyền kiểm soát tiền khi các thực thể tập trung đã thất bại trên toàn thế giới. Một ấn phẩm được gọi là Sách trắng về Bitcoin đã phác thảo 1 tụ hợp những lệ luật tính toán xác định 1 mẫu cơ sở dữ liệu phân tán mới: chuỗi khối. Mạng được ra mắt vào tháng 1 năm 2009.

Tiền điện tử nổi danh nhất, Bitcoin, là khoa học blockchain được tạo ra. Giống như đô la Mỹ, tiền điện tử là 1 phương tiện luận bàn kỹ thuật số dùng các khoa học mã hóa để giám sát việc thiết lập những tổ chức tiền tệ và xác minh những chuyển khoản tài chính.

Chuỗi khối Bitcoin nhắc tới dữ liệu được lưu trữ trong những “khối” thông báo sau đấy được kết liên nhau trong một “chuỗi” vĩnh viễn. Một khối là 1 tập trung các giao tế Bitcoin từ 1 thời kỳ cụ thể. Các chồng khối được xếp chồng lên nhau, mang mỗi khối mới dựa trên các khối trước đó. Kết quả là, một chuỗi các khối được hình thành, tạo ra từ “blockchain”.

Mỗi khi 1 khối mới được thêm vào, nó sẽ làm cho cho các khối trước đó không thể thay đổi được. Điều này bảo đảm rằng mỗi khối sẽ an toàn hơn theo thời gian và nó là một tỉ dụ về bí quyết công nghệ Bitcoin đang đổi thay phương pháp thực hiện những giao tiếp tài chính và ngân hàng. 

Tuy nhiên, blockchain bitcoin còn hơn cả tiền điện tử: Đây là khoa họchầu hết các cái tiền điện tử được xây dựng trên đó, bao gồm cả Bitcoin. Chuỗi khối Bitcoin là độc nhất vô nhị vì nó đảm bảo rằng toàn bộ những giao tế đều chính xác. Mọi hành động trong chuỗi khối đều được ghi lại và không với gì bị dòng ra khỏi mạng lưới. Sau lúc 1 hành động được ghi lại và lưu trữ trong một trong các khối thông tin, nó sẽ được đóng dấu thời gian và bảo mật, và toàn bộ giấy tờ với sẵn cho bất kỳ ai trong hệ thống.